Lourdes

Les meva avaluació d'aquesta pac, es molt positiva. Els nens han après de forma significativa, investigant i memoritzant informació de forma activa, col·laborativa, procedimental… base de l’aprenentatge constructivista. I jo, he après a emprar els diferents recursos tic de forma útil i aplicativa.

Una experiència molt gratificant que, s'ens dubte, repetiré amb d'altres projectes futurs. Certament que ha suposat una dedicació extra i hores de treball intenses, però els resultats obtinguts compensen l'esforç.

Amb els petits la mestra ha d'indagar, conduir... però sobretot es tracta de disfrutar tots plegats, que d'això es tracta se mestra!!!!


Etiquetes de comentaris: 0 comentaris | edit post
Lourdes
Per poder veure el procés que he anat seguint davant aquest projecte, podeu visitar el blog que hem elaborat, jo i els nens de P3, per aquesta activitat.
A més, també hi trobareu altres projectes que ja haviem realitzat anteriroment.

projectes interessants
Etiquetes de comentaris: 0 comentaris | edit post
Lourdes
Aquí teniu el quadre resum del miniprojecte 2.5. En ell hi podreu trobar la informació del futur projecte a punt de dur-se a terme amb infants de 3 anys a l'escola Pompeu Fabra.

MINIPROJECTE 2.5

TÍTOL:

VOLEM APRENDRE LA VIDA DE LES TORTUGUES

AGENTS PERSONALS

APRENENTS: alumnes de p3

MEDIADORS: Tutora i mestra de suport

TECNOLOGIES MEDIADORES: Videos, Internet, CDs, càmera fotos, Scanner, impressora, fotocopiadora

EL PERQUÈ

Es tracta d’un tema de gran interès pels infants. Serà el punt de partida per adquirir información sobre aquest animal i a més, per aprendre de les TIC de forma didàctica i pràctica.

PLANTEJAMENT A L’AULA

Un alumne porta a l’aula una tortuga que li han regalat pel seu aniversari. Aprofitant l’inetrès dels alumnes devant aquest animal que, per casualitat també es el nom de l’aula, es realitzarà una recerca d’informació per tal de resoldre els dubtes i preguntes que tenen devant aquest animal

CONTEXT

L’activitat s’anirà realitzant a les hores d’informàtica, on el mestra de suport els ajudarà a buscar informació; a la pròpia aula on es crearà un racó per aquest projecte;

CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT

Es tracta d’alumnes de 3 anys, els quals no disposen de cap coneixement del món escrit, per tant, tot serà molt visual i a través de la mestra que els orientarà i organitazrà. Els alumnes estàn en un momento de la vida on el món per descubrir els resulta molt interessant. Estan molt motivats i tenen ganes d’aprendre, esnaca que les seves capacitats personals són limitades, en tenen un munt que cal potenciar.

COMPETÈNCIES A ASSOLIR(OBJECTIUS)

- descobrir els aspectes més significatius de la vida de les tortugues.

- aprendre a buscar informació

- introduir-se en el món de les noves tecnologies.

- mostrar interès i motivació pel tema escollit a aprendre.

CONTINGUTS

No es pot concretar amb exactitud els continguts ja que sorgiran en funció dels interesaos dels alumnes. Ara bé, el que segur es cercarà serà:

- vida, hàbitat, alimentació… de les tortugues

- allò que vagi sorgint durant el projecte.

ACTIVITATS

- una primera activitat grupal per conèixer els interessos dels alumnes i motivar-los a buscar informació sobre les tortugues.

- activitat de buscar a Internet informació d’aquest animal.

- video de les tortugues

- pel.licula infantil

- observar una tortuga i tenir-la a l’aula

- Jclic

-Power Point

-…

FONAMENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Partirem d’un aprenentage significatiu, on els alumnes seran els cercadors d’informació, els protagonistas dels seus aprenentatges. Es tracta d’un tema que resulta molt significatiu pels alumnes ja que és el nom de la seva classe i han estat representats per aquest animal durant tot el curs.

A més, resulta ser un tema de fácil accés per a ells i la informació que es busca és del tot interessant ja que busquen allò que ells volen i els interessa, en certa mesura.

El seu enfocament és completament constructiu, partint dels principis de Jonassen.

Aquesta primera etapa educativa és de vital importància, ja que en ella s’implanten les bases d’una futura persona. Cal orientar als infants per tal que coneguin aquestes eines i en un futur les puguin emprar de forma crítica. Les TIC són un recurs molt atractiu i motivador pels infants, fet que cal aprofitar per millorar l’aprenentatge dels alumnes. Permet millorar l’autonomia en la recerca d’informació, a controlar allò que ens resulta més o menys interessant.

AVALUACIÓ

L’activitat disposarà d’una avaluació inicial, feta de forma grupal que ens servirà per conèixer d’on paretix el nivell dels alumnes, i quins són els seus interessos i motivacions.

Al llarg del procés, es farà una avaluació contínua per tal d’anar analitzant si les activitats que es van realitzant disposen d’una bona orientación pels alumnes

I finalmente una avaluació final per conèixer si s’ha assolit o no els objectius pretessos.

A més d’avaluar als alumnes, també farem una avaluació dels recursos emprats i de la metodologia del procés d’e-a.


Etiquetes de comentaris: 0 comentaris | edit post
Lourdes
Una nova experiència que de moment em crea un gran interès doncs tothom en parla però no sé ben bé com funciona.

Un món virtual que espero m'ofereixi noves idees i pugui aprendre d'altres persones virtuals....

El meu nom és lulita78citron. Vinga, animeu-vos i ens trobem en el xat!!!! o fent un cafè, o passejant,.o... que sé jo!!!
Etiquetes de comentaris: 0 comentaris | edit post
Lourdes
Aquí enllaço el 30 minuts d'ahir a la nit, que parlava del món d'internet... és si més no, entretingut!!!!

clica
Etiquetes de comentaris: 0 comentaris | edit post
Lourdes
aquí el meu nou mapa conceptual que he elaborat a l'activitat 2.1.


Lourdes
Conclusions. Autoavaluació pac 2.1
Aquesta pràctica m’ha servit per poder seguir reafirmant conceptes i posar-los en ordre dins el meu mapa conceptual sobre el paper i dins el meu cap. El fet d’anar reorganitzant la informació i col•locant-la allà on pertoca ajuda en el procés mental de formació de nous coneixements de forma significativa. Encara que cal dir que, abusar d’aquesta pràctica pot resultar pesat i fer que es perdi l’interès.
Considero que els conceptes que he anat adquirint en la PAC 1 els tinc bastant clars, encara que segurament no siguin del tot correctes, però ara per ara, jo els entenc d’aquesta manera. Imagino que al llarg de l’assignatura s’aniran elaborant processos cognitius de construcció, on aniré ampliant i modificant certs coneixements, elaborant canvis conceptuals, que m’ajudaran a entendre els conceptes i elaborar marcs conceptuals progressivament.

Referent a les respostes de l’avaluació inicial, en elles es pot veure clarament el canvi conceptual. Les modificacions que jo faria serien:
TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: ____8__
Certament que aquest número el modifico. Les TE no sols són tècniques i recursos sinò molt més que això. Per tant, hi posaria un 3 ja que hi ha altres elements d’objecte principal.

CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: ____7__
Ara per ara, li donaria un 10.Estic totalment d’acpord amb que aprenc de tots. És una de les assignatures on els companys m’estan aportant més aprenentatges, ja que entre ells es fan preguntes molt profitoses i interessants que resolen dubtes.

TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : ______9__
Continuo pensant el mateix

DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: ___5__
Ups, aquesta resposta no seria correcta. La tecnologia no és neutral en prejudicis i valors ja que rep influència i interelació d’altres camps com son la societat. Li posaria un 2.

CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: ___9__
Bé, en aquest cas, sí. Encara que no totes les assignatures es plantegen de forma tan significativa i didàctica com aquesta. La majoria es tracta de presentar una cativitat on reflexa els coneixements teòrics i prou. Però en tot cas, en aquesta sí.

DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: ___1__
Bé, estava equivocada. En la majoria dels debats es pengen les diferents aportacions sense cap ordre i cada un diu la seva. Aquest ha sigut un dels primers on hi ha hagut una organització i interacció en les aportacions.

TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: ___7____
Quina equivocació de puntuació. Les TE és molt més que un domini de les TIC. Requereix un coneixement més ampli que un bon domini de les TIC. Seria un 2.
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: __8____
Deixaré aquesta puntuació ja que en general caldria millorar-ho.

TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ____7____
Són un element important, encara que no l’únic.

DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ___9_____
Bé, s’interrelacionen i un determina l’altre. Per tant, aquesta frase no seria correcte i ara li donaria un 3.

Per acabar dir que, aquesta pràctica d’anar reestructurant està resultant molt treballosa i l’estrés que suposa dedicar tantes hores a realitzar-la pot ser contraproduent ja que passa de ser divertit i atractiu a ser una obligació, fet que provoca l’efecte contrari a l’aprenentatge constructiu.
Etiquetes de comentaris: 1 comentaris | edit post